Wat is Beliris?

Beliris voert elke dag bouw-, renovatie- en restauratieprojecten uit in een hele reeks domeinen: mobiliteit, sociale huisvesting, groene ruimten, wijkvernieuwing, cultuur, erfgoed, sport, ... De naam Beliris is een samentrekking van het woord BEL, voor België, en IRIS, het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Beliris is de vrucht van een samenwerkingsakkoord dat in 1993 werd ondertekend tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling van het akkoord is de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te stimuleren en te promoten. 

De federale expert voor openbare bouwprojecten in Brussel

De meeste projecten die door Beliris worden gefinancierd, worden van A tot Z uitgevoerd door een federaal team van ongeveer 120 medewerkers. Die zorgen voor het beheer en de coördinatie van de projecten. Beliris financiert projecten, coördineert studies, gunt  aannemingscontracten en oefent het toezicht uit op de werven. Elke dag opnieuw stelt Beliris zijn expertise als openbare aanbestedende overheid ter beschikking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor kwalitatieve en duurzame projecten. Die moeten het leven van de Brusselaars en de Brusselbezoekers verbeteren. 

Hun dagelijkse inzet

Beliris haalt zijn bestaansreden en zijn kracht uit samenwerking. Als samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheid staat het dan ook voortdurend zij aan zij met zijn partners. Die kunnen rekenen op de expertise, het dynamisme en de integriteit van Beliris.

Dit jaar viert Beliris zijn dertigjarig bestaan. In die periode kwamen er meer dan 1600 projecten en werd er voor 2,7 miljard euro geïnvesteerd door de federale overheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.