Voetgangers baas!

image par défaut

Herontdek de Brusselse voetgangerszone met een fototentoonstelling en artistieke wandelingen.

De afgelopen 8 jaar zijn de centrale lanen in het stadscentrum er helemaal anders gaan uitzien. Bedoeling is het samenleven te bevorderen en de levenskwaliteit in het centrum te verbeteren. Vier 30 jaar Beliris en (her)ontdek de voetgangerszone via een foto-expo over de transformatie van de wijk sinds 2015. Tijdens het weekend kan je 's middags ook deelnemen aan artistieke wandelingen  tussen het De Brouckèreplein, het Beursplein en het Fontainasplein.

Praktische info

Adres: De Brouckèreplein, Beursplein & Fontainasplein, 1000 Brussel  
Data:  
Activiteiten - 07/10 & 08/10  
Fototentoonstelling – 07/10>06/11 (vrije bezoeken)
Tijden: doorlopend, 14:00>18:00

De Brusselse voetgangerszone
 

Van 2018 tot 2021 stond Beliris in voor de aanleg van de voetgangerszone in het centrum van de Europese hoofdstad. De heraanleg van de Anspachlaan tussen het De Brouckèreplein en het Fontainasplein tot een voetgangerszone (Sum Project - Greisch) blies het stadscentrum nieuw leven in. Vroeger was de auto er immers koning. Nu wordt de wijk, al tientallen jaren een prestigieuze en levendige plek, niet langer afgesneden door een stadssnelweg. 

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met de Stad Brussel. Het geeft de openbare ruimte terug aan de mensen die er wonen, werken, winkelen of op bezoek komen. Die kunnen er nu vrij ademen en volop genieten van een gezondere stad. Een duidelijke bijdrage aan een gezonder milieu, iets wat je in wel meer Europese hoofdsteden ziet. Het maakt het stadscentrum alvast een stuk gastvrijer. 

De werkzaamheden vormden het De Brouckèreplein en het Beursplein om tot multifunctionele ruimten voor markten, festivals en evenementen. De Anspachlaan werd omgetoverd tot een groene promenade. Kruispunten en pleinen zijn heel wat rustiger geworden. Op het Fontainasplein werd een square aangelegd met bomen. Die zorgt voor een groene verbinding tussen de wijken, met paden en bankjes waar je kan genieten van de zon. In totaal werd 55.000 m2 heringericht en groener gemaakt. 

Ontdek meer informatie over de Centrumlanen.   
Meer info over de werkzaamheden van Beliris vind je op: beliris.be.