Op het koord! - Circusschool van Brussel

image par défaut © Circus Zonder Handen

Waag je aan het koorddansen.

Ontdek de wereld van het koorddansen met een reeks initiaties: staan er heel wat slacklines en kabels opgesteld, zodat je het koorddansen kunt uitproberen.

Praktische info

Adres: De Grote Hal, Nijverheidskaai 79, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Datum: 08.10.2023
Openingstijden: 13:00>15:00 & 15:30>17:30

De Heyvaertwijk en Beliris

Beliris is overal betrokken in het Kanaalplan en de vele bijbehorende projecten.
Zo was de aankoop van de gronden en gebouwen in de Heyvaertwijk die nodig waren om deze projecten uit te voeren enkel mogelijk dankzij de middelen van het federaal fonds Beliris.

Beliris financierde de aankoop van de terreinen voor de aanleg van de “Grote Hal” en de andere omliggende projecten.
Ook de gronden voor het toekomstige Kleine Zennepark zijn aangekocht met middelen uit het federale fonds Beliris.
Dit nieuwe park, een project onder leiding van Leefmilieu Brussel, zal een ecologische, recreatieve en sociale ruggengraat vormen in het hart van de Heyvaertwijk en de verschillende parken en hotspots in de wijk met elkaar verbinden: het Dauwpark, het Ninoofsepoortpark, het Liverpoolplein, de slachthuizen en het kanaal.


Kom meer te weten over de werkzaamheden aan de Grote Hal.
Voor meer informatie over de Beliris-werken: beliris.be.