Mecano: Wat zijn ze eigenlijk aan het bouwen?

Meccano : Wat zijn ze eigenlijk aan het bouwen?

Laat je fantasie de vrije loop.

Een bakfiets vol met planken, schroeven, beugels, moeren, wielen, … Laat je fantasie de vrije loop en maak er een step van. Of een zeepkist, een schommel, een ladder, ... Je creativiteit kent geen grenzen... behalve het aantal onderdelen!

Praktische info

Adres: Ninoofsepoortpark, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Datum: 07/10 & 08/10
Openingstijden: zaterdag 15:00>18:00 zaterdag 13:00>18:00

Ninoofsepoort

In samenwerking met de MIVB en Leefmilieu Brussel heeft Beliris de Ninoofsepoort volledig heraangelegd.
De Ninoofsepoort onderging een metamorfose: 23.718 m² extra natuur in de wijk.
De buurt rond de Ninoofsepoort heeft een nieuw uiterlijk: lokaal en doorgaand verkeer werden gescheiden om het Ninoofseplein gebruiksvriendelijker te maken voor de omwonenden. De inrichting van het openbaar vervoer werd herdacht en er kwamen heel wat fietspaden en brede trottoirs bij om het gebruik van actieve vervoerswijzen zoals fietsen en lopen te stimuleren. Er werd een park aangelegd om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren en de stedelijke ruimte op te waarderen.

Deze ontwikkelingen brachten meer rust in de omliggende woonwijken en bieden een park voor deze wijk, waarin groene ruimte schaars was.
Beliris heeft meer dan 28 miljoen euro in dit project geïnvesteerd. In het kader van het duurzame wijkcontract "Passer", Beliris in samenwerking met de gemeente Anderlecht, zal de site van de oude drukkerij Desmedt worden heringericht in een pool voor socio-culturele activiteiten. De site, gelegen aan de Liverpoolstraat 66-66A, bestaat uit drie hoofdgebouwen: een woonhuis, een brasserie van begin 20e eeuw getransformeerd tot bureaus en een industriële hal.
De oude kantoren en de opslaghal van de drukkerij zullen worden omgebouwd tot 1850 m² voor het onthaal van artistieke activiteiten (muziek, dans, wijkcinema ...), didactische activiteiten (leszalen, studiezalen, keuken), een cafetaria en werkplekken voor het gemeentepersoneel en voor de verenigingen. Het bestaande woonhuis wordt behouden als eengezinswoning.
Meer dan de helft van de oppervlakte van het terrein blijft onbebouwd, waaronder een strook van 12 m breed en 70 m lang. Deze maakt deel uit van het nieuwe park “Kleine Zenne” dat door Brussel Leefmilieu zal worden aangelegd en dat zich op termijn zal uitstrekken tussen de Ninoofsepoort en de Slachthuizen van Anderlecht.

Deze projecten zijn een mooi voorbeeld van de bijdrage van Beliris aan de wijkcontracten. Beliris heeft van 2001 tot 2014 meegewerkt aan de planning van wijkcontracten en heeft hier meer dan 100 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Kom meer te weten over de werkzaamheden aan de Ninoofsepoort.
Voor meer informatie over de Beliris-werken: beliris.be.