Gnawa-optreden

Gnawa-optreden

Volg gnawa-muzikant Driss Filali door de straten van Sint-Jans-Molenbeek.

Driss Filali is een mâalem, een meester in de gnawa. Hij is zeker een van de belangrijkste artiesten van de Marokkaanse diaspora in Brussel. Filali maakt ook deel uit van de groep Marockin' Brass en is artistiek medecoördinator van het gnawa-opleidingsproject Karkaba. Repeteren doet hij vaak in het Huis van Culturen. Nu treedt hij naar buiten en ontmoet hij zijn publiek in de straten van zijn thuisgemeente.

Praktische info

Adres: Ninoofsepoortpark, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Datum: 08/10
Openingstijden: 15:00>18:00

Ninoofsepoort

In samenwerking met de MIVB en Leefmilieu Brussel heeft Beliris de Ninoofsepoort volledig heraangelegd.
De Ninoofsepoort onderging een metamorfose: 23.718 m² extra natuur in de wijk.
De buurt rond de Ninoofsepoort heeft een nieuw uiterlijk: lokaal en doorgaand verkeer werden gescheiden om het Ninoofseplein gebruiksvriendelijker te maken voor de omwonenden. De inrichting van het openbaar vervoer werd herdacht en er kwamen heel wat fietspaden en brede trottoirs bij om het gebruik van actieve vervoerswijzen zoals fietsen en lopen te stimuleren. Er werd een park aangelegd om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren en de stedelijke ruimte op te waarderen.

Deze ontwikkelingen brachten meer rust in de omliggende woonwijken en bieden een park voor deze wijk, waarin groene ruimte schaars was.
Beliris heeft meer dan 28 miljoen euro in dit project geïnvesteerd. In het kader van het duurzame wijkcontract "Passer", Beliris in samenwerking met de gemeente Anderlecht, zal de site van de oude drukkerij Desmedt worden heringericht in een pool voor socio-culturele activiteiten. De site, gelegen aan de Liverpoolstraat 66-66A, bestaat uit drie hoofdgebouwen: een woonhuis, een brasserie van begin 20e eeuw getransformeerd tot bureaus en een industriële hal.
De oude kantoren en de opslaghal van de drukkerij zullen worden omgebouwd tot 1850 m² voor het onthaal van artistieke activiteiten (muziek, dans, wijkcinema ...), didactische activiteiten (leszalen, studiezalen, keuken), een cafetaria en werkplekken voor het gemeentepersoneel en voor de verenigingen. Het bestaande woonhuis wordt behouden als eengezinswoning.
Meer dan de helft van de oppervlakte van het terrein blijft onbebouwd, waaronder een strook van 12 m breed en 70 m lang. Deze maakt deel uit van het nieuwe park “Kleine Zenne” dat door Brussel Leefmilieu zal worden aangelegd en dat zich op termijn zal uitstrekken tussen de Ninoofsepoort en de Slachthuizen van Anderlecht.

Deze projecten zijn een mooi voorbeeld van de bijdrage van Beliris aan de wijkcontracten. Beliris heeft van 2001 tot 2014 meegewerkt aan de planning van wijkcontracten en heeft hier meer dan 100 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Kom meer te weten over de werkzaamheden aan de Ninoofsepoort.
Voor meer informatie over de Beliris-werken: beliris.be.

De Heyvaertwijk en Beliris

Beliris is overal betrokken in het Kanaalplan en de vele bijbehorende projecten.
Zo was de aankoop van de gronden en gebouwen in de Heyvaertwijk die nodig waren om deze projecten uit te voeren enkel mogelijk dankzij de middelen van het federaal fonds Beliris.

Beliris financierde de aankoop van de terreinen voor de aanleg van de “Grote Hal” en de andere omliggende projecten.
Ook de gronden voor het toekomstige Kleine Zennepark zijn aangekocht met middelen uit het federale fonds Beliris.
Dit nieuwe park, een project onder leiding van Leefmilieu Brussel, zal een ecologische, recreatieve en sociale ruggengraat vormen in het hart van de Heyvaertwijk en de verschillende parken en hotspots in de wijk met elkaar verbinden: het Dauwpark, het Ninoofsepoortpark, het Liverpoolplein, de slachthuizen en het kanaal.

Kom meer te weten over de werkzaamheden aan de Grote Hal.
Voor meer informatie over de Beliris-werken: beliris.be.