Een toren met heel wat levens

image par défaut © 10emeArte

Ontdek de geschiedenis van de Pottenbakkerstoren via streetart.

De Pottenbakkerstoren in de Anneessenswijk zag al heel wat huurders komen en gaan. In 2024 wordt de toren helemaal omgebouwd. Bedoeling is mensen er in optimale omstandigheden te huisvesten. Intussen kan je kennismaken met de fascinerende verhalen die achter de Pottenbakkerstoren schuilgaan. Kijk maar eens goed naar de muurschildering van 10emeArte geaakt met de hulp van mensen uit de buurt. Die geeft de herinneringen en de identiteiten weer van de mensen die rond het gebouw wonen. Je vangt er ook een glimp op van hoe het gebouw er binnenkort zal uitzien en van het renovatieproject. 

Praktische info

Adres: Pottenbakkerstoren, Pottenbakkersstraat, 1000 Brussel 
Data: 07/10 & 08/10 
Tijden: doorlopend, vrije bezoeken

Een tweede leven voor de sociale woningen ‘Pottenbakkers-Loof’ 

Het flatgebouw in de Pottenbakkersstraat verkeert in slechte staat en wordt afgebroken. Het maakt plaats voor sociale woningen die beter geïntegreerd zijn in de buurt. Na een grondige studie bleek namelijk dat het flatgebouw niet aanpasbaar was aan de huidige normen qua comfort en veiligheid. Samen met de toren die ernaast ligt, is de Pottenbakkerstoren de enige hoogbouw in de buurt. Vandaar de beslissing om de toren te vervangen door een aantal gebouwen die de hoogte van de omliggende gebouwen respecteren. Na de bouwwerken wordt de buurt ingericht als een aangename ontmoetingsplek waar je van de buitenlucht kan genieten. 

Het project (R²D², Matriche, Concept Control) heeft drie doelen:

  • harmoniseren: het project moet aansluiting vinden bij de buurt en bij de mensen die er wonen. Tijdens de voorontwerpfase wordt er dan ook participatie voorzien. Zo kan het project beantwoorden aan de noden van de buurt. 

  • moderniseren: in het oude gebouw zijn er 24 studio’s zonder eigen badkamer. Dat voldoet niet langer aan de huidige normen. Daarom worden de nieuwe woningen afgestemd op verschillende gezinssituaties en zijn ze voorzien van modern confort. 

  • energie besparen: de nieuwbouw zal voldoen aan de passiefstandaard. Goed voor het milieu en voor de portemonnee van de mensen die er gaan wonen. 

Beliris voert dit project uit in samenwerking met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de Brusselse Woning (LBW). 
 
Kom meer te weten over het project  ‘Pottenbakkers-Loof’
Meer info over de werkzaamheden van Beliris vind je op beliris.be.