Buikspierverhalen

Buikspierverhalen

Alien de Sardien trakteert je op een sessie spierversterkende verhalen

Wat dacht je van een sessie verhalen waar je spieren steviger van worden? Het is een beetje zoals in de fitness maar dan met verhalen in plaats van muziek. Of zie het als een sessie verhalen luisteren terwijl je lichaam beweegt op het ritme van de avonturen. Verhalen die zijn gekoppeld aan cardio-, buik- en bilspieroefeningen. Je hebt geen prinsessenjurjk of ridderoutfit nodig, wel lycra en sportschoenen. Want het wordt puffen!

Praktische info

Adres: Ninoofsepoortpark, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Datum: 08/10
Openingstijden:  15:00>15:30 & 17:00>17:30

Ninoofsepoort

In samenwerking met de MIVB en Leefmilieu Brussel heeft Beliris de Ninoofsepoort volledig heraangelegd.
De Ninoofsepoort onderging een metamorfose: 23.718 m² extra natuur in de wijk.
De buurt rond de Ninoofsepoort heeft een nieuw uiterlijk: lokaal en doorgaand verkeer werden gescheiden om het Ninoofseplein gebruiksvriendelijker te maken voor de omwonenden. De inrichting van het openbaar vervoer werd herdacht en er kwamen heel wat fietspaden en brede trottoirs bij om het gebruik van actieve vervoerswijzen zoals fietsen en lopen te stimuleren. Er werd een park aangelegd om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren en de stedelijke ruimte op te waarderen.

Deze ontwikkelingen brachten meer rust in de omliggende woonwijken en bieden een park voor deze wijk, waarin groene ruimte schaars was.
Beliris heeft meer dan 28 miljoen euro in dit project geïnvesteerd. In het kader van het duurzame wijkcontract "Passer", Beliris in samenwerking met de gemeente Anderlecht, zal de site van de oude drukkerij Desmedt worden heringericht in een pool voor socio-culturele activiteiten. De site, gelegen aan de Liverpoolstraat 66-66A, bestaat uit drie hoofdgebouwen: een woonhuis, een brasserie van begin 20e eeuw getransformeerd tot bureaus en een industriële hal.
De oude kantoren en de opslaghal van de drukkerij zullen worden omgebouwd tot 1850 m² voor het onthaal van artistieke activiteiten (muziek, dans, wijkcinema ...), didactische activiteiten (leszalen, studiezalen, keuken), een cafetaria en werkplekken voor het gemeentepersoneel en voor de verenigingen. Het bestaande woonhuis wordt behouden als eengezinswoning.
Meer dan de helft van de oppervlakte van het terrein blijft onbebouwd, waaronder een strook van 12 m breed en 70 m lang. Deze maakt deel uit van het nieuwe park “Kleine Zenne” dat door Brussel Leefmilieu zal worden aangelegd en dat zich op termijn zal uitstrekken tussen de Ninoofsepoort en de Slachthuizen van Anderlecht.

Deze projecten zijn een mooi voorbeeld van de bijdrage van Beliris aan de wijkcontracten. Beliris heeft van 2001 tot 2014 meegewerkt aan de planning van wijkcontracten en heeft hier meer dan 100 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Kom meer te weten over de werkzaamheden aan de Ninoofsepoort.
Voor meer informatie over de Beliris-werken: beliris.be